BalticMaster - maritime safety across the borders
European UnionBaltic Sea Region - Programme 2007-2013
Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund

News Archive

Baltic Master II News
2012-01-24
In connection to the Political Vision there is a management plan aiming at working as a complement to the visions and recommendations in the Baltic Master II Political Vision with concrete suggestions for actions to how to secure a long-term management of the project results as well as contributing to increased maritime safety and environmental protection in the Baltic Sea Region.
Baltic Master II News
2012-01-10
Documentation from the Baltic Master II final conference
See pictures and results from the Baltic Master II final conference
Baltic Master II News
2011-12-21
Focus on the Baltic Sea no 9
The Baltic Master II Newsletter no 9, December 2011 is out.
Baltic Master II News
2011-12-20
Oljeskyddsberedskapen i Sverige kartlagd (Swedish)
Rapporten som är framtagen inom ramen för Baltic Master II-projektet avslöjar stora brister i Sveriges oljeberedskap. Kartläggningen har gjorts av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) i samarbete med World Maritime University och Region Skåne.
Baltic Master II News
2011-12-20
Oljeskyddsguider (in Swedish)
Baltic Master II-projektet har tagit fram enkla guider för att underlätta arbetet med att planera och öva beredskapen inför ett oljespill. Syftet är att kommuner och räddningstjänster som vill ta fram eller förbättra sina planer ska få erfarenhetsunderlag för att underlätta arbetet.
Baltic Master II News
2011-12-01
Thursday 1 December the Political Committee signed the Baltic Master II Vision and a seminar day in the European Parliament in Brussels was co-arranged with CPMR. The political interest was great with more than 100 participants.
Baltic Master II News
2011-10-11
Oljeskydd seminariet arrangerades den 22 september och lockade deltagare från alla kommuner i länet, totalt ca 40 personer. Jörgen Peters som är beredskapsdirektör i Halland hälsade deltagarna välkomna och presenterade dagens program.
Related News
2011-09-01
WWF report - Baltic Sea Scorecard 2011
New report from the WWF - evaluating theBaltic Sea states work to protect and restore the health of the Baltic Sea.
Baltic Master II News
2011-07-21
Focus on the Baltic Sea no 8
The Baltic Master II Newsletter no 8, July 2011 is out.
Baltic Master II News
2011-06-13
Focus on the Baltic Sea no 7
The Baltic Master II Newsletter no 7, June 2011 is out.

showing 1 - 10 of 59 | page 1 2 3 4 5 6

Baltic Master II, c/o Region Blekinge, Ronnebygatan 2, SE-371 32 Karlskrona, Sweden, +46 455 30 50 00 | About the site